ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง October 19, 2562
4609 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 19 เดือน 10 ปี 2019
890 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 19 เดือน 10 ปี 2019
291 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 19 เดือน 10 ปี 2019
172 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 19 เดือน 10 ปี 2019
77 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 19 เดือน 10 ปี 2019
152 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 19 เดือน 10 ปี 2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน (ราย)
I10 Essential (primary) hypertension 516
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 370
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 123
K045 Diseases of pulp and periapical tissues 83
J459 Asthma 74
R509 Fever of unknown origin 62
M6265 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 59
M6266 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 58
M6261 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 52
K021 Dental caries 49

10 อันดับโรคที่รับบริการห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 01 ถึง 19 เดือน 10 ปี 2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน (ราย)
Z24 ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโรคใดโรคหนึ่ง 17
Z48 การดูแลติดตามทางศัลยกรรมอื่น 17
Z01 การตรวจและการชันสูตรพิเศษอื่น ในกลุ่มบุคคลที่ไม่มีอาการผิดปกติหรือการวินิจฉัยที่ได้รายงานแล้ว 15
M62 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 3
S00 Superficial injury of head 2
Z54 ภาวะพักฟื้น 2
S09 Other and unspecified injuries of head 2
R53 Malaise and fatigue 2
Z23 ความต้องการการสร้างเสริมภูมิค้มกันต่อโรคติดเชื้อแบคทีเรียโรคใดโรคหนึ่ง 2
R42 Dizziness and giddiness 2